Sposób na nieczystości

Obecnie coraz bardziej popularne stają się przydomowe oczyszczalnie. Jest to ekologiczny sposób na filtrowanie nieczystości, które dzięki odpowiednim procesom chemicznym przekształcane są na związki mineralne nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. Oczyszczalnia przydomowa może być wykonana w różnych technologiach a co za tym idzie być o różnej wielkości i mieć różny stopnień oczyszczania ścieków. Jednak częścią wspólną każdej oczyszczalni przydomowej jest osadnik wstępny. Jest to pierwszy element każdej instalacji, który powoduje opadanie ciężkich elementów na dno i tworzenie się osadu. Przy budowie przydomowej oczyszczalni może być wykorzystany drenaż rozsączający, złoże biologiczne, osad czynny, elementy wykorzystujące rośliny i wiele innych technologii. Każda z nich ma swoje wady i zalety jednak odpowiednie ich połączenie sprawia, że filtrowane nieczystości nie będą szkodziły środowisku naturalnemu.

Categories: Bez kategorii