Ścieki przemysłowe

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych są nierozłącznie powiązane z miejscami zamieszkania człowieka, lecz nie tylko. O ile w miejscach mniej zaludnionych, położonych daleko od większego miasta zwykle ciężar ten z sukcesem może na siebie wziąć ekosystem, o tyle w miejscach gdzie występuje nawet niewielkie skupisko ludności, kłopoty związane ze ściekami musi wziąć na siebie człowiek. Nie zważając na to czy mamy na myśli niewielkie oczyszczalnie w bezpośredniej bliskości miasta, czy wielkie obiekty przemysłowe, które przyjmują ścieki z całego miasta i zakładów przemysłowych. Innym punktem który musi być wzięty pod uwagę jest składowania ścieków. W przypadku pracującej w okolicy farmie, winiarni, a nawet mleczarni – musimy przy projektowaniu wziąć pod uwagę, że do kanalizacji dostaną się również ścieki przemysłowe, o wiele trudniejsze w unieszkodliwianiu. Oczyszczalnie ścieków mogą napotkać wielkie trudności w oczyszczaniu ścieków w których występuje nawet domieszka surowców tych zakwalifikowanych do odpadów przemysłowych.

Categories: Bez kategorii